Planera för ett bra seniorliv

Vår egen trygghet blir mer och mer beroende av att vi själva gör aktiva val, ju tidigare i livet desto bättre förutsättningar ger det.

Jag, Anett Hansen, ger föreläsningar om hur vi hanterar frågor och bekymmer om åldrandet, för egen del och för anhöriga och närstående.

Boende-livets-perioder

Boende

Det blir allt viktigare att hemmet fungerar även när vi blir äldre. Vårdsystemet bygger på att vi ska bo hemma så länge som möjligt. Ibland tvingas vi till det längre än vi själva vill.

Hälsa-livets-perioder

Hälsa

År 2021 var 5 procent av befolkningen 80 år och äldre. År 2030 beräknas antalet öka med drygt 250 000 personer. En åldrande befolkning medför ökat behov av vård och omsorg. Det saknas mellan 2 500 och 6 000 allmänläkare.

Döden-livets-perioder

Döden

Det är när man är mitt uppe i livet som är det bästa tillfället att skriva ner hur man vill ha det på sin begravning, hur arvet ska fördelas etc. Det ger en trygghet för dig själv och för dina nära.

Dämpa oron med kunskap

Medarbetare som känner oro för sina åldrande föräldrar och vad som händer när man själv blir senior är en stor påfrestning för många. Oro i sig är förödande för hälsan och påverkar hur väl vi fungerar, både privat och på jobbet.

Som arbetsgivare kan du ge din personal den information som de behöver för att kunna möta de utmaningar som hinner ikapp alla i takt med åldrandet.

Vi använder cookies, genom att fortsätta använda den här sajten, godkänner du användningen av cookies.