Boka ett föredrag

Personal som är oroliga över sina anhörig känner stress och är mindre effektiva. Och om en anställd behöver gå ner i arbetstid på grund av gamla föräldrar så påverkar det företaget. Här är det viktigt med framförhållning och dialog.

Som företag behöver man förstå sina anställdas behov

Genom att bjuda era anställda och chefer på en av mina föreläsningar höjer ni kompetensen och kan stödja er personal bättre. Ni får gladare medarbetare och stärker ert varumärke.