Planera för ett bra seniorliv

Vår egen trygghet blir mer och mer beroende av att vi själva gör aktiva val, ju tidigare i livet desto bättre förutsättningar ger det.

Jag, Anett Hansen, ger föreläsningar om hur vi hanterar frågor och bekymmer om åldrandet, för egen del och för anhöriga och närstående.

Boende på äldre dagar

Boende

Det blir allt viktigare att hemmet fungerar även när vi blir äldre. Vårdsystemet bygger på att vi ska bo hemma så länge som möjligt. Ibland tvingas vi till det längre än vi själva vill.

Hälsa

Hälsa

Om 20 år kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning vara 65 år eller äldre. En åldrande befolkning medför ökat behov av vård och omsorg. Behovet av sjuksköterskor beräknas till ca 150.000 år 2020.

Döden

Döden

Det är när man är mitt uppe i livet som är det bästa tillfället att skriva ner hur man vill ha det på sin begravning, hur arvet ska fördelas etc. Det ger en trygghet för dig själv och för dina nära.

Dämpa oron med kunskap

Medarbetare som känner oro för sina åldrande föräldrar och vad som händer när man själv blir senior är en stor påfrestning för många. Oro i sig är förödande för hälsan och påverkar hur väl vi fungerar, både privat och på jobbet.

Som arbetsgivare kan du ge din personal den information som de behöver för att kunna möta de utmaningar som hinner ikapp alla i takt med åldrandet.