Det enda helt säkra är att vi alla ska dö

Döden är svår att prata om och oftast högst ovälkommen. Vi pratar sällan om döden eller planerar för den. Om vi vågade göra det, skulle det bli mycket enklare och tryggare för alla inblandade.

En trygghet på arbetet ger motiverade medarbetare. Jag föreläser gärna om vad som bör göras på arbetsplatsen när någon arbetskamrat går bort.

Många praktiska frågor

Att mista en nära anhörig är svårt. Förutom sorgearbetet ställs anhöriga inför en rad praktiska frågor. Hur skulle den avlidne vilja ha sin begravning, vilka kontaktas, val av begravningsbyrå, ceremonier, blommor och hur ska arvegodset fördelas.

Försäkringar

Många av oss har höga bostadsskulder. Det kan innebära stora ekonomiska problem för de efterlevande om den avlidne saknar en efterlevandeförsäkring. De flesta anställda har det genom sina kollektivavtal. Däremot har andelen med individuell olycks- och dödsfallsförsäkring minskat kraftigt, vilket också påverkar den efterlevandes försörjnings- och bostadssituation.

begravning-livets-perioder

Var förutseende

Döden inträffar inte alltid i hög ålder. Olyckor och sjukdom är inte åldersbestämda. Gör det du behöver nu och undvik osämja och gräl med anhöriga och nära. I dag finns det färdiga formulär, både på nätet och i pappersformat, där du kan skriva ner dina önskningar. Du kan även skriva in dina önskningar på nätet och få det bevakat.

Vad händer med mitt arv?

Ofta händer det att familjemedlemmar börjar bråka, gammalt groll väcks till liv. Mycket av det kan undvikas om du själv bestämmer vad som ska ske med bodelningen, vem som ska ha vad osv. Ett råd är att ta hjälp av en jurist, visserligen kostar det en slant, men det är väl värda pengar.

För dig med personalansvar

Oavsett om ett dödsfall kommer plötsligt eller är väntat efter lång tids sjukdom, skapar det oro och sorg på arbetsplatsen. Om chefen inte gör något startar spekulationer och det blir oro bland medarbetarna. Det bästa är förstås om det finns en handlingsplan till stöd och hjälp eftersom människor reagerar olika.

Visste du att:

  • Under 2021 avled totalt 94 200 personer.
  • 2021 var typvärdet 89 år för kvinnor och 86 år för män.
  • Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en snittbegravning cirka 27 000 kronor. Då är gravsten, dödsannons, bouppteckning, bodelning och arvskifte inte medräknat.
  • Begravningsbyrån tar vanligtvis en arbetskostnad på 5 000–15 000 kronor, vilken baseras på kontakt med kyrkor, skatteverket och annan koordinering.