Hur ska vi bo när vi blir äldre?

Ju tidigare vi planerar för vårt boende på äldre dagar, desto smidigare blir övergången från en aktiv vardag till ett bra seniorboende.
32 000 platser på äldreboende har försvunnit sedan 2000-talet. I dag är systemet uppbyggt på att vi ska bo hemma så länge som möjligt.

1,6 miljoner människor är på väg att lämna sina jobb de närmaste tio åren. Vad händer när du slutat arbeta, blir äldre och kanske mindre rörlig? Jag vill att du ska försäkra dig om att ditt hem fungerar längre fram och vilka val du kan göra nu.

Ekonomi

För dig som bott länge i ett hus eller köpt lägenhet kan reavinstbeskattningen bli ett hinder för att sälja. Byte av bostad kan vara svårt om pensionen inte är tillräckligt hög, en del hyresvärdar kräver en viss inkomst. Du som arbetar, ta reda på hur mycket du får i pension. För de flesta sjunker inkomsten till 60–75 procent när lönen omvandlas till pension.

HemLjuvaHem-livets-perioder

Val av hemtjänstföretag

Inom hemtjänsten gäller LOV, Lagen Om Valfrihet. I Stockholm fanns det 2022 över 120 olika aktörer att välja mellan. En person på ett äldreboende får i genomsnitt 100–110 timmar per månad. En person med hemtjänst får i genomsnitt 17 timmar per månad för s.k serviceinsatser. Under 2000-talet försvann 32 000 platser på äldreboenden i Sverige.

För dig med personalansvar

Arbetsinsatsen påverkar nästan alltid om din personal oroar sig för sina gamla föräldrar och känner oro för sin egen pensionering. Då är det viktigt med kunskap om hur systemen fungerar. En trygghet på arbetet ger motiverade medarbetare och stärker ditt företags framtoning. Jag föreläser gärna om vilka val som finns.

Visste du att…

  • Plats på serviceboende eller äldreboende får man förste efter att vårdbehovet inte kan tillgodoses av hemtjänsten.
  • Kommuner och landsting står inför en gigantisk utmaning: hur ska äldrevården finansieras?
  • Genomsnittspensionen i Sverige i dag (inklusive tjänstepension och eventuellt sparad privat pension) ligger på drygt 16 000 kronor före skatt.
  • Civilståndet påverkar garantipensionens storlek, hur länge du bott i Sverige och om du har andra pensionsinkomster. Full garantipension är 8 855 kronor per månad för gift person, 9 781 för ogift.

Vi använder cookies, genom att fortsätta använda den här sajten, godkänner du användningen av cookies.