Hur klarar jag mig om jag blir sjuk?

Andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler.

Stor del av vårdresurserna går till äldre

Nästan 20 procent av sjukhusvårdens resurser går till multisjuka äldre. Detta trots att de endast utgör cirka 0,5 procent av andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler. De geriatriska vårdplatserna minskar. Det resulterar i att allt färre läkare utbildar sig inom geriatriken.

Tung börda för anhöriga

De anhörigas vårdbörda är hög med äldre föräldrar, oro och otrygghet om vad som kan hända om boendemiljön inte är optimal, okunskap om hur systemen fungerar och vilka val som är möjliga.

vardkoer-livets-perioder

Framtiden inom vården

Över 70 procent av specialistutbildade sjuksköterskor är över 45 år eller äldre. Fram till 2035 visar beräkningar en brist på 160 000 vård- och omsorgsarbetare. Samtidigt uppskattas antalet personer med demenssjukdom i Sverige ha ökat från dagens cirka 160 000 till hela 240 000 och i världen med nästan 300 procent.

För dig med personalansvar

Varje år insjuknar 25 000 personer i Sverige i en demenssjukdom. Tillsammans med anhöriga som i dag står för 70 procent av omvårdnaden är närmare en miljon människor drabbade. Att vara förälder åt sina föräldrar påverkar arbets- och privatlivet. Då är det viktigt med kunskap om hur systemen fungerar. En trygghet på arbetet ger motiverade medarbetare. Jag föreläser gärna om vilka val som finns.

Visste du att…

  • Sjukpenning på normalnivå är cirka 80 procent av årsinkomsten, på fortsättningsnivå sjunker den till cirka 75 procent, förutsatt att årsinkomsten inte är högre än 333 700 kronor.
  • År 2050 beräknas kostnaden för hälso- och sjukvården öka med 30 procent.
  • Samma år bedöms personalbehovet inom hälso-, sjukvården och äldreomsorgen öka med 50 procent.
  • Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler.
  • Under de senaste 50 åren har den svenska medellivslängden ökat med tio år, vilket nedbrutet innebär 3–4 timmar per dygn.