Hur ska vi bo när vi blir äldre?

Ju tidigare vi planerar för vårt boende på äldre dagar, desto smidigare blir övergången från en aktiv vardag till ett bra seniorboende.
32 000 platser på äldreboende har försvunnit sedan 2000-talet. I dag är systemet uppbyggt på att vi ska bo hemma så länge som möjligt.

Boende

1,6 miljoner människor är på väg att lämna sina jobb de närmaste tio åren. Vad händer när du slutat arbeta, blir äldre och kanske mindre rörlig? Jag vill att du ska försäkra dig om att ditt hem fungerar längre fram och vilka val du kan göra nu.

Ekonomi

För dig som bott länge i ett hus eller köpt lägenhet kan reavinstbeskattningen bli ett hinder för att sälja. Byte av bostad kan vara svårt om pensionen inte är tillräckligt hög, en del hyresvärdar kräver en viss inkomst. Du som arbetar, ta reda på hur mycket du får i pension. För de flesta sjunker inkomsten till 60–75 procent när lönen omvandlas till pension.

Val av hemtjänstföretag

Inom hemtjänsten gäller LOV, Lagen Om Valfrihet. I Stockholms stad fanns det i december 2012 över 200 olika aktörer att välja mellan. En person på ett äldreboende får i genomsnitt 100–110 timmar per månad. En person med hemtjänst får i genomsnitt sju timmar per vecka eller 30 timmar per månad. Under 2000-talet försvann 32 000 platser på äldreboenden i Sverige.

HemLjuvaHem-livets-perioder

För dig med personalansvar

Arbetsinsatsen påverkar nästan alltid om din personal oroar sig för sina gamla föräldrar och känner oro för sin egen pensionering. Då är det viktigt med kunskap om hur systemen fungerar. En trygghet på arbetet ger motiverade medarbetare och stärker ditt företags framtoning. Jag föreläser gärna om vilka val som finns.

Visste du att…

  • Antalet personer över 80 år ökar med 36 % fram till 2026 och antalet barn i skolåldern ökar.
  • De flesta äldre önskar sig samma sak: ett fungerande boende, bra vård och en värdig sista tid.
  • Kommuner och landsting står inför en gigantisk utmaning: hur ska äldrevården finansieras?
  • Genomsnittspensionen i Sverige i dag (inklusive tjänstepension och eventuellt sparad privat pension) ligger på drygt 16 000 kronor före skatt.
  • Civilståndet påverkar garantipensionens storlek, hur länge du bott i Sverige och om du har andra pensionsinkomster. Full garantipension är 7 030 kronor per månad för gift person, 7 881 för ogift. Den helt utgår om den sammanlagda inkomsten överstiger 11 368 kronor.